ที่ตั้งโครงการ

วิลล่า ราชเทวี

83 อาคารวิลล่า ราชเทวี
ถนนพญาไท
ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

สถานที่ใกล้เคียง

การเดินทาง

 • สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท 300 ม.
 • สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชเทวี 300 ม.
 • แอร์พอร์ตลิงค์สถานีพญาไท 400 ม.

ร้านค้า

 • โค-โควอล์ค 370 ม.
 • เมโทรแฟชั่น 640 ม.
 • ท็อปส์เดลี่ (กรุงทอง) 830 ม.

โรงเรียน

 • โรงเรียนกรุงเทพภาษาต่างประเทศ 420 ม.
 • โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ 520 กม.
 • โรงเรียนบริหารธุรกิจสากล 660 ม.

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลเดชา 520 ม.
 • โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 800 ม.
 • โรงพยาบาลพญาไท 1 1 กม.